KVKK Politikamız

KVKK Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. CEZAEVİNEMEKTUPGONDER veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, uygulamaya kayıt esnasında toplayarak üyelik sözleşmenizin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işlemektedir. CEZAEVİNEMEKTUPGONDER ’ın , kişisel verilerinizi işleme amacı: •

(i) Kimliğinizi doğrulamak, • (ii) Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek, •

(iii) Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, •

(iv) Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek, Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. CEZAEVİNEMEKTUPGONDER, sözü edilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verilerinizi ve/veya trafik verilerinizi ya da iletişim içeriini sizin açık izniniz olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. KVKK’da belirlenen ve rıza gerektirmeyen hallerin yanı sıra, CEZAEVİNEMEKTUPGONDER uygulama vasıtasıyla edinilen onayınıza istinaden, size, hizmetlerine ilişkin kampanya ve duyurularını iletebilecek ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla tarafınızla temasa geçebilecektir. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir: •

(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, • (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, •

(iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, •

(iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, •

(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

 (vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek, •

(vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, •


(viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykrı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi info@mektupyaz.com.tr adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen bilgiler, kullanım koşullarına da eklenmiş olup bu bilgilere, Uygulama aracılığıyla her zaman erişebilirsiniz. Saygılarımızla,